donderdag 12 maart 2009

Gepensioneerde toeristen in Spanje

Spanje heeft een ultimatum gekregen van de Europese Commissie in verband met een gebeurlijke discriminatie van Europese gepensioneerden in de gezondheidszorg.

Dit ultimatum en de dreiging om Spanje voor het Europees gerechtshof te brengen heeft verband met de weigering van de Spaanse overheid om aan Europese gepensioneerden gratis medicijnen te geven.

Deze weigering is enkel voor buitenlandse toeristen en voor buitenlandse residenten

Europa heeft een probleem met het feit dat er recent extra administratieve maatregelen moeten genomen worden door de gepensioneerden.

Spanje wenst een extra document dat moet afgegeven worden door het land van herkomst welk aangeeft dat de persoon in kwestie geniet van een staatspensioen.

Tevens klaagt de Spaanse overheid het feit aan dat als de gepensioneerde in het bezit is van het bewuste document het meestal in een onverstaanbare taal geschreven is.

Nu is het afwachten hoe dit gaat aflopen.

Geen opmerkingen: