maandag 22 september 2008

Reisdocumenten

De volgende documenten zijn vereist als men naar het buitenland op reis gaat. De reisverzekering is niet verplicht maar is wel wenselijk.

De identiteitskaart
Het rijbewijs
De autoverzekering
De Europese verzekeringskaart
Reisverzekering

De identiteitskaart: Door het akkoord van Schengen zijn er geen controles meer aan de binnen grenzen van de EU landen.Neem echter altijd een paspoort of een identiteitskaart mee wanneer u binnen de EU reist om zo nodig uw identiteit te kunnen bewijzen.

Het rijbewijs: Elk rijbewijs dat afgegeven is in een EU-land is geldig in de hele EU. In sommige landen moet u naast een geldig rijbewijs het kentekenbewijs van uw auto bij u hebben.

De autoverzekering: Wanneer u binnen Europa reist, biedt uw autoverzekering automatisch de wettelijk verplichte minimumdekking (wettelijke aansprakelijkheid). Die is ook in IJsland, Noorwegen en Zwitserland geldig. Als u in eigen land omnium verzekerd bent, ga dan na of deze dekking ook in andere landen geldig is.

De Europese verzekeringskaart: Deze kaart is ingevoerd met het oog op vlottere toegang tot de openbare gezondheidszorg in de EU en een snellere vergoeding van de kosten. Meer dan 150 miljoen EU-burgers hebben al zo'n pas. Sommige landen zetten de Europese zorgpas op de achterzijde van hun nationale kaart, terwijl andere een afzonderlijke pas verstrekken. U kunt deze zorgpas aanvragen bij het plaatselijk kantoor van uw ziekenfonds of ziekteverzekeraar.

Geen opmerkingen: