maandag 8 september 2008

Verkeersboetes

Verkeersboetes in Spanje zijn de laatste jaren flink gestegen, mede door het grote aantal verkeersaccidenten.

Niet residenten betalen meestal de boete op de plaats zelf en kunnen zo een reductie van de boete krijgen van 30 %. Het direct betalen kan uitgesteld worden als men iemand heeft die waarborg staat. Heeft men geen waarborg dan worden wielklemmen geplaatst.

Is men resident maar heeft men voor een kleiner vergrijp geen melding ontvangen binnen de 3 maanden en voor een groter vergrijp binnen het jaar dan vervalt de boete.

Een boetebriefje moet de volgende items bevatten:

beschrijving van de wagen (nummerplaat)
details van de overtreder
beschrijving van het vergrijp
het nummer van de politieagent
de tijd die men heeft om in beroep te gaan
De grootte van de boete is ook afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

In Spanje zijn er drie graden van zwaarte:

de zwaarste overtreding: de boete gaat van € 301 tot € 1.500 en een inbeslagname van het rijbewijs tot 3 maanden. Als men in Spanje in een tijdspanne van 2 jaar, 3 dergelijke boetes gekregen hebt, dan kan men uw rijbewijs definitief intrekken.

een zware overtreding: de boete gaat van € 91 tot € 301 en een inbeslagname van het rijbewijs voor 1 maand.

Een gewone overtreding: de boete gaat tot € 90.

Men kan protest aantekenen tegen de boete. Daarvoor heb je 15 dagen de tijd om een schriftelijk bezwaar neer te leggen. Men heeft dan wel een Spaans adres nodig.
Als de autoriteiten het bezwaar naast zich neerleggen dan kan men daar ook een bezwaar tegen neer leggen. Een tussenkomst van een advocaat is echter aan te raden.

OPGELET

De spaanse wet zegt dat de politie de chauffeur moet identificeren op het moment van overtreding. Met de moderne technieken is dit soms moeilijk te doen, denken we hierbij maar aan de flitspalen.

Wanneer de eigenaar van de wagen nu ontkendt de wagen bestuurd te hebben op het moment van de overtreding is er een probleem.

De overheid heeft lange tijd geprobeerd toch de betaling los te krijgen maar de rechtbanken aanvaardden dit niet.

De overheid heeft dan de wetgeving aangepast en de eigenaar van de wagen verplicht de overtreder te identificeren, na tussenkomst van de rechtbank moet de eigenaar enkel naam en adres doorgeven.

Wanneer de overtreder niet-resident is kunnen de problemen onoverkomelijk worden voor de overheid. Na een vonnis van de rechtbank stopt ook hier de verplichting van de eigenaar met het doorgeven van de naam en adres van de overtreder.

Enkele voorbeelden van de overtredingen kan u hier vinden "Leven, wonen en werken in Spanje".

Geen opmerkingen: